ایزومرهای ساختاری (Structural isomerism) در آلکانها

پیش نیاز مطالعه:

هدف:

آشنایی با مفهوم ایزومری ساختاری

مقدمه:

پیش از این خواندیم (کلیک کنید) آلکان ها ممکن است شاخه دار و یا راست زنجیر باشند. آلکان هایی (یا هر دو ماده ی دیگر) که فرمول شیمیایی مشابه ولی ساختار متفاوت داشته باشند ایزومر ساختاری هم نام دارند.

نمونه ی ساده ی این ایزومرها را در پست قبل دیدیم. بوتان و ایزوبوتان ایزومر ساختاری همدیگرند. زیرا فرمول شیمیایی هر دو C4H10 است. اما ساختار آن ها متفاوت است.

ایزومری ساختاری

برای آلکان چهار کربنه همین دو ایزومر را می توان ذکر کرد. اما آیا برای آلکان هایی با تعداد کربن بیشتر نیز وضع به همین صورت است؟

برای آلکان 5 کربنه 3 ایزومر می توان نوشت. یکی از آن ها همان پنتان (آلکان راست زنجیر) و دو تای دیگر آن (ایزوپنتان و نئوپنتان) شاخه دارند.

کربن های بیشتر را به شکل های مختلف تری می توان کنار هم قرار داد و به همین دلیل آلکان های با تعداد کربن بیشتر ایزومرهای بیشتری دارند.

مثلا آلکان تترادکان (با 14 اتم کربن) دارای 1854 ایزومر است.  در تمام این ایزومرها فرمول شیمیایی همان C14H30 می باشد. اما هر کدام از این آلکان ها خواص ویژه ی خود را دارا می باشند و موادی منحصر به فرد و متفاوت از سایر ایزومرها به شمار می آیند. هر کدام از این آلکان ها را می توان از دیگر ایزومرهای خود جدا کرد و هر یک از آن ها نام ویژه ی خود را دارا می باشند.

اینک سوالی که ممکن است پیش آید این است که این همه آلکان شاخه دار را چگونه می توان نامگذاری کرد، به طوری که هر آلکان نام مشخص خود را داشته باشد.

دانشمندان شیمی برای این کار از روش های ساده ای استفاده می کنند، به طوری که هر نام با ساختار آلکان مورد نظر رابطه داشته باشد تا خواننده بتواند با خواندن نام هر آلکان به ساختار آن پی ببرد. به طور خلاصه در پست های بعدی به آن ها خواهیم پرداخت.

دقت کنید که ایزومری ساختاری فقط در آلکان ها مشاهده نمی شود و در ترکیبات دیگر نیز دیده می شود و انتخاب آلکان ها برای معرفی این بحث تنها به دلیل سادگی ساختار آن می باشد.:: موضوعات مرتبط: جزوه و گزارش کار شیمی الی 1، شیمی کربوهیدرات ها(شیمی آلی)
:: برچسب‌ها: ایزومرهای ساختاری, Structural isomerism, در آلکانها
نويسنده : sadigheh